Blijf gezond en let een beetje op elkaar

Blijf gezond en let een beetje op elkaar

We beleven bijzondere dagen met veel onzekerheid, angst misschien en voor sommige van u zelfs ernstige gezondheidsklachten wegens het Coronavirus. Daarnaast is het lastig dat we, juist nu we in deze tijd elkaar extra nodig hebben, afstand van elkaar moeten houden en elkaar soms zelfs niet mogen bezoeken. Gelukkig zijn er veel moderne communicatiemiddelen die ons helpen toch met elkaar in contact te blijven. Maar even een hand op de schouder of een knuffel kan soms zo veel goed doen.

Voor wie oplet zijn er echter juist in deze lastige tijd ook heel veel mooie dingen te zien. Mensen die zich extra inzetten voor anderen of proberen het leven wat op te fleuren. Zo zag ik gisteren een accordeonist die bij de buren in het zorgcentrum onder het raam speelde, zomaar om de mensen even een verzetje te geven.

Er zijn hotelketens die hun deuren openen om patiënten op te vangen, restaurants die maaltijden koken voor alleenstaande ouderen, het zijn mooie initiatieven. Moeilijke tijden halen blijkbaar het beste in ons boven en dat geeft hoop voor de toekomst.

Maar deze mooie initiatieven nemen niet het verdriet, de eenzaamheid of ziekte weg van zo velen in ons land en elders in de wereld. We moeten in deze dagen wat meer naar elkaar omkijken, misschien zelfs voor elkaar zorgen.

Gelukkig komt er ook weer een tijd dat het Coronavirus ons land heeft verlaten. Tot die tijd wens ik u een goede gezondheid.

Houd afstand, blijf gezond en let een beetje op elkaar.